La rateta que escombrava l'escaleta


Activitats de comprensió oral del conte "La rateta que escombrava l'escaleta" dirigides a 2n d'Educació Primària.


Activitats 

S'han elaborat 4 activitats de comprensió oral.

La primera activitat tracta d'ordenar vinyetes de la història, la segona i la tercera són relatives als personatges del conte i finalment, la quarta requereix inventar un final i un títol alternatius.

Autora de les activitats: Patricia Miguel

Moltes gràcies!
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar