La cala del Mort - Lauren St John


Activitats de comprensió oral del conte "La cala del Mort" dirigides a 6è d'Educació Primària.

Enllaç de la descripció de l'activitat


La mestra del grup, cada setmana haurà de penjar dos capítols del llibre en format d'àudio. Els alumnes hauran de fer una lectura individual i crear un petit resum de 3 línies de cada capítol. Posteriorment, dividirem la classe en grups de 5 persones. Aquests grups es crearan per poder fer una videotrucada grupal per comentar els diferents capítols del llibre, creant així una ''Tertúlia literària''. 


Activitats 


S'ha elaborat una fitxa de comprensió lectora on s'han de completar les dades del lector, les dades del llibre i s'ha de recollir la feina feta al llarg de la lectura del llibre. Activitats obertes

Aquestes activitats no tenen una única solució possible. 


Autora de les activitats: Marta Clavijo 

Moltes gràcies!
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar