La nova botiga del carrer Major


Activitats de comprensió oral del conte "La nova botiga del carrer Major" dirigides a 3r d'Educació Primària.


Activitats 

S'han elaborat 2 activitats de comprensió oral.

La primera activitat tracta de relacionar diferents frases amb el personatge que les diu i la segona d'ordenar cronològicament els fets que passen a la història.

Autora de les activitats: Alice Pospesch

Moltes gràcies!
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar